...

Bảo hiểm


Để tránh phiền phức cho bạn, Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội sẽ hỗ trợ bạn làm thủ tục thanh toán bảo hiểm. Nhân viên lễ tân của chúng tôi được đào tạo để giao dịch với các công ty bảo hiểm trong nước và quốc tế cũng như với các công ty dịch vụ hỗ trợ. Chúng tôi sẽ thay mặt bạn để giao dịch với các công ty đó về vấn đề liên quan tới việc lưu viện và có thể cả vấn đề chuyển viện của bạn.


Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội hợp tác với hầu hết các công ty bảo hiểm lớn và có thoả thuận về thanh toán trực tiếp với 43 công ty bảo hiểm y tế và 8 công ty hỗ trợ. Dù bạn có hợp đồng bảo hiểm với bất kể công ty nào, trong nước hay quốc tế, chúng tôi cũng sẽ giúp bạn về thủ tục để được hưởng quyền lợi bảo hiểm của bạn.


Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội vẫn đang tiếp tục mở rộng mạng lưới đối tác bảo hiểm. Trong trường hợp công ty bảo hiểm của bạn không nằm trong danh sách hiện tại, chúng tôi sẵn sàng liên hệ với công ty bảo hiểm của bạn để thoả thuận.


Mọi thông tin có liên quan đến bảo hiểm, hãy nhấp chuột để Liên hệ với chúng tôi hoặc gọi điện trực tiếp cho Ông Trương Kiều Nghị - Quản lý khối Hoạt động vận hành theo số điện thoại: (84-4) 35 77 11 00 (máy lẻ: 1119) hoặc qua email: nghi.truongkieu@hfh.com.vnVui lòng tham khảo bản mẫu bóc tách dịch vụ thai sản & sinh trọn gói dưới đây.
Make an appointment Trung Hoa clinic EMERCENCY