...

Chứng chỉ & Giải thưởng


Chứng chỉ ISO 9001: 2008

  • Cuối Tháng 8 năm 2007, Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội đã được cấp Chứng chỉ ISO 9001:2000. Dự án này đã được thực hiện trong hai năm từ năm 2005 đến 2007.
  • Tháng 7 năm 2010 & 2013, Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội vui mừng đón nhận Chứng chỉ Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2008 do QUACERT cấp cho thời gian 3 năm tiếp theo.

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế


Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế vì đạt tiêu chuẩn Bệnh viện xuất sắc toàn diện năm 2007, 2008, 2009 và 2010.

Giấy khen của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội


Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội được Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội trao tặng Giấy khen vì đã có thành tích trong hoạt động Khoa học Công nghệ năm 2008 vào tháng 4 năm 2009.

Bằng khen của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)


Năm 2005, Bệnh viện Việt Pháp vinh dự được nhận Bằng khen cho các thành quả về dịch vụ chăm sóc y tế do VCCI trao tặng.

Đính kèm:    Bằng khen VCCI (4569 Kb)

Thành tựu trong dịch SARS


Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội được biết đến với những thành tích trong đợt đấu tranh chống lại đại dịch hội chứng suy hô hấp cấp SARS năm 2003. Năm nhân viên của Bệnh viện đã hy sinh do lây nhiễm trong quá trình điều trị bệnh nhân nhưng đổi lại đại dịch SARS nguy hiểm đã được khoanh vùng và khống chế ở Việt Nam.

Vì những đóng góp to lớn này, Bệnh viện đã nhận được nhiều Bằng khen do Chính phủ Việt nam và các tổ chức quốc tế trao tặng như:

  • Huân chương lao động hạng 3 do Chủ tịch nước Trần Đức Lương trao tặng vì những đóng góp trong đợt dịch SARS năm 2004;
  • Huy chương vàng vì “Sự cống hiến và lòng dũng cảm” của Chính phủ Pháp năm 2003;
  • Giấy chứng nhận khen thưởng trong dịch SARS của Bộ Y tế năm 2003.
Make an appointment Trung Hoa clinic EMERCENCY