...

Chương trình trọn gói


 

Nhằm tạo điều kiện cho khách hàng có thể tiếp cận với các dịch vụ của Bệnh viện, chúng tôi xây dựng một số chương trình trọn gói như:

 

Hội viên H Plus

Khám nội thần kinh
Make an appointment Trung Hoa clinic EMERCENCY