...

Đăng ký nhập viện


Chúng tôi tiến hành thủ tục đăng ký nhập viện tại Quầy Lễ tân các tầng.

Thủ tục đăng ký nhập viện như sau:

  • Ký Hợp đồng dịch vụ hoặc/ và Đồng ý điều trị (nếu có chỉ định ngoại khoa)
  • Chọn loại phòng (đơn hoặc chung phòng, tuỳ hoàn cảnh)
  • Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu;
  • Thẻ Bảo hiểm, Thẻ ưu đãi (Thẻ ưu đãi dịch vụ, Thẻ Hội viên H Plus) hoặc Thư bảo lãnh của công ty (nếu có).
  • Tạm ứng chi phí điều trị.


Sau khi đăng ký, chúng tôi sẽ cấp cho bạn Thẻ nhập viện và tờ thông tin dành cho bệnh nhân.

Thủ tục đăng ký nhập viện được thực hiện nhằm đảm bảo hồ sơ bệnh án của bạn được lưu giữ và quản lý trong Hệ thống Thông tin của Bệnh viện.

Nộp tạm ứng chi phí điều trị đối với


Điều trị ngoại khoa

  • Tạm ứng 100% giá trị của “Hợp đồng dịch vụ” và chi phí lưu viện ước tính.

Điều trị nội khoa

  • 6.000.000 VND cho trường hợp nhập viện điều trị nội khoa;
  • 20.000.000 VND cho trường hợp nhập viện Khoa Chăm sóc tích cực.

Bạn có thể thanh toán bằng tiền mặt, chuyển khoản qua ngân hàng hoặc thẻ tín dụng. Chúng tôi không chấp nhận séc cá nhân.

Lưu ý rằng trong thời gian nằm viện, bạn có thể nhận được yêu cầu tạm ứng thêm khi nhân viên của Bệnh viện nhận thấy viện phí của bạn đã vượt quá số tiền tạm ứng ban đầu.

Make an appointment Trung Hoa clinic EMERCENCY