...

Giá & Chương trình trọn gói


Tạo điều kiện cho nhiều bệnh nhân

Biểu giá tại Bệnh viện được tính dựa theo theo tiêu chuẩn của châu Âu và được điều chỉnh để nhiều bệnh nhân có thế sử dụng dịch vụ của Bệnh viện. Với mục tiêu đó, ngay từ buổi đầu tiên, Bệnh viện đã áp dụng mức giá riêng cho bệnh nhân người Việt Nam và bệnh nhân người nước ngoài.


Nhờ chính sách này mà Bệnh viện đã thực sự tham gia vào hệ thống y tế ở Hà Nội và vùng lân cận với hơn 80% bệnh nhân người Việt Nam.


Bệnh viện áp dụng cùng một mức giá cho bệnh nhân có bảo hiểm và không có bảo hiểm y tế.


Cách thức tính giá rõ ràng, công khai


Để đảm bảo tính công khai, giá dịch vụ và vật tư được tính riêng từng khoản. Hoá đơn thanh toán sẽ được ghi riêng cho phần khám bệnh và từng hạng mục chẩn đoán bằng xét nghiệm hoặc bằng hình ảnh, cũng như thuốc và các vật tư khác.


Giá phẫu thuật, thủ thuật bao gồm toàn bộ chi phí dịch vụ mổ, chi phí khám gây mê trước mổ nhưng không bao gồm tiền lưu viện, tiền thuốc và các điều trị khác trong thời gian lưu viện. Giá phẫu thuật đã bao gồm một lần khám lại theo hẹn (hoặc nhiều hơn, tuỳ theo loại phẫu thuật).


Xin hãy tham vấn bác sỹ điều trị về khoản tiền ước tính cho đợt điều trị của bạn, kể cả trong trường hợp điều trị nội trú hay ngoại trú.


Thủ tục bảo hiểm đơn giản


Các dịch vụ y tế cho bệnh nhân có bảo hiểm được tính như với bệnh nhân không có bảo hiểm. Đội ngũ nhân viên hành chính, thu ngân, lễ tân, thư ký và bác sỹ của Bệnh viện được đào tạo để giúp bạn thực hiện thủ tục yêu cầu bảo hiểm một cách đơn giản nhất.


CHƯƠNG TRÌNH TRỌN GÓI

Make an appointment Trung Hoa clinic EMERCENCY