Gói khám phụ khoa định kỳ

Chọn gói khám sức khỏe
Các lựa chọn bổ sung
Giá
₫ 330.000
Tiết Kiệm
220.000
Giá Ưu Đãi
₫ 330.000
Giá
₫ 330.000
Tiết Kiệm
220.000
Giá Ưu Đãi
₫ 330.000

Tổng Hợp

Giá Niêm Yết

₫ 4.680.000
Tiết Kiệm
0
Giá Ưu Đãi
₫ 4.680.000

Gói khám phụ khoa định kỳ

Tổng Cộng

Giá Ưu Đãi
₫ 4.680.000