...

Các bác sỹ

ThS.BS. Lê Viết Vui
Gây mê, hồi sức

Bằng cấp chuyên môn  • Bác sỹ Y khoa về điều trị bệnh, Viện Y Sechenov First Moscow, Nga

  • Thạc sỹ Gây mê Hồi sức

  • Khóa đào tạo về Gây mê Hồi sức tại Khoa Gây mê & Hồi sức, Bệnh viện Việt Đức.

  • Học tập về Gây mê & Hồi sức phẫu thuật tại Bệnh viện Robert Debré, Hospital University Center of Reims, Pháp.


Kinh nghiệm chuyên môn  • 13 năm kinh nghiệm làm việc tại Khoa Gây mê Hồi sức, Bệnh viện Khu vực 1, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  • Bác sỹ Lê Viết Vui làm việc tại Bệnh viện Việt Pháp Hà nội từ năm 2000. Hiện nay, BS. Lê Viết Vui là bác sỹ Gây mê & Phó Trưởng Khoa Gây mê Hồi sức của Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội