...

Các bác sỹ

ThS.BS CKI Nguyễn Ngọc Thọ
Gây mê & Hồi sức

Bằng cấp chuyên môn:  • Bác sỹ Y khoa (bác sỹ đa khoa/ ngoại sản), Đại học Y Hà Nội

  • Thạc sỹ Gây mê Hồi sức, Đại học Y Hà Nội

  • Bác sỹ nội trú tại Bệnh viện Đại học Tour, Pháp.


Kinh nghiệm chuyên môn:  • 1990 – 2002: Bác sỹ Khoa Gây mê Hồi sức, Bệnh viện Việt Đức Hà Nội.

  • Từ 2002 đến nay, Bác sỹ Gây mê Hồi sức/ Trưởng khoa Chăm sóc tích cực của Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội.

  • Hiện nay, Bác sỹ Nguyễn Ngọc Thọ là ủy viên Ban chấp hành Hội gây mê Hồi sức Việt Nam/ Phụ trách Thông tin