...

Các bác sỹ

ThS.BS. Vũ Thị Thu Giang
Gây mê, hồi sức

Bằng cấp chuyên môn  • Bác sỹ Y khoa (Bác sỹ đa khoa), Đại học Y Hà Nội.

  • Thạc sỹ Y khoa, Đại học Y Hà Nội

  • Chứng nhận Đào tạo chuyên ngành tại Bệnh viện Hautepierre, Pháp.

  • Bác sỹ nội trú tại Bệnh viện Việt Đức.

  • Chứng nhận đào tạo Formation Specialize approfondie, Lyon Academic 1, Pháp.


Kinh nghiệm chuyên môn  • 2000: Bác sỹ Gây mê Hồi sức, Phòng mổ cấp cứu, Bệnh viện Việt Đức.

  • 2003: Bác sỹ Gây mê Hồi sức, Phòng mổ tim mạch, Bệnh viện Việt Đức.

  • 2002: Giáo viên giảng dạy tại Đại học Y Hà Nội

  • 2007 - Hiện nay: Bác sỹ Gây mê tại Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội.