Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã cứu sống tôi!

Tôi chân thành biết ơn sự giúp đỡ mà các bạn đã giành cho tôi, đặc biệt với BS. Hai và các bác sĩ khác cũng như đội ngũ điều dưỡng ở đây.

Tôi yêu tất cả các bạn, và tôi sẽ trở lại Việt Nam!!

HFH Testimonial Client Avatar
11
HFH Testimonial Job Title
N/A
HFH Testimonial Client Name
Takahiko Yoneda
HFH Testimonial date