Trung tâm khám chữa bệnh H Clinic Trung Hòa

H Clinic Trung Hòa được thành lập nhằm mục đích để bệnh nhân trong khu vực có thể tiếp cận dịch vụ y tế của Bệnh viện.

Trung tâm khám chữa bệnh H Clinic nằm  tại Tầng 1, Tòa nhà 24T1 Hoàng Đạo Thuý, Quận Cầu Giấy, Hà Nội trở thành địa chỉ khám và điều trị bệnh tin cậy và thuận tiện của người dân, văn phòng và công ty trong khu vực cũng như vùng phụ cận.

1111

Các dịch vụ cung cấp tại H Clinic Trung Hòa

Giờ Làm Việc

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ tại 84-24-62512835
hoặc gửi email đến hclinic@hfh.com.vn

08:30 - 12:30

Khám Phụ Khoa
(Thứ Hai đến Thứ Sáu)

08:30 - 12:30

Dịch Vụ Tư Vấn Khác
(Thứ Hai đến Thứ Sáu)

13:30 - 17:30

Dịch Vụ Tư Vấn Khác
(Thứ Hai đến Thứ Sáu)

08:30 - 12:30

Dịch Vụ Tư Vấn Khác
(Thứ Bảy, Chủ Nhật)