Bệnh viện các bạn là thiên đường trên trái đất. Trước khi đến đây, chúng tôi đã đến ba bệnh viện khác và gần như mất hy vọng.

Phải đến Bệnh viện chưa bao giờ là điều tốt đẹp, nhưng tất cả các bạn đã làm nơi này trở nên tốt nhất có thể. Tất cả mọi người đều chân thành, tử tế và đã làm hết sức mình khiến thời gian lưu tại viện của tôi trở nên tốt đẹp hơn.

Cảm ơn các bạn đã giúp đỡ và chăm sóc cho tôi. Mặc dù không may mắn khi phải nhập viện nhưng rất may khi gặp được các bạn.

HFH Testimonial Client Avatar
1
HFH Testimonial Job Title
"Bệnh viện các bạn là thiên đường trên trái đất"
HFH Testimonial Client Name
Eric Bos & Francis Van Der Burgt
HFH Testimonial date