Hội thảo: Nhận biết và phòng ngừa đột quỵ | Bệnh viện Việt Pháp