Tôi là Trần Doãn Trợ - chồng của bệnh nhân Lê Thị Nhi. Tôi rất cảm kích trước tấm lòng phục vụ vô điều kiện của tập thể y bác sĩ và các điều dưỡng viên. Đặc biệt, tôi chân thành cám ơn “Bàn Tay Vàng” của bác sĩ Cao Mạnh Liệu. Vợ tôi đã mổ ở Bệnh viện XXX, nhưng không lấy được kim ra. Tưởng rằng phải đau đớn cả đời. Đến đây Bác sĩ Liệu đã mổ và lấy được kim trong người vợ tôi một cách an toàn. Tôi rất cảm phục và chân thành cảm ơn bác sĩ Liệu và tập thể y bác sĩ.

HFH Testimonial Client Avatar
1
HFH Testimonial Job Title
Lê Thị Nhi
HFH Testimonial Client Name
Lê Thị Nhi
HFH Testimonial date