Khi Jan Summers, vợ tôi bị đột quỵ là lúc chúng tôi mới bắt đầu chuyến du lịch đến Đông Nam Á. Vợ tôi đã phải nằm viện trong thời gian một tuần tại Bệnh viện của các bạn.

Chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn tới những bác sĩ và điều dưỡng đã tham gia điều trị và chăm sóc vợ tôi, đặc biệt là BS. Brosset và BS. Francois, họ là những người bác sĩ tuyệt vời. Các bạn rất chuyên nghiệp và ân cần, chúng tôi cảm thấy rằng cô ấy đã nhận được sự chăm sóc rất tốt từ các bạn.

Hiện nay, sau khi trở về Mỹ, tình trạng bệnh của vợ tôi ngày càng cải thiện. Chúng tôi hiểu rằng chính sự chăm sóc mà vợ tôi nhận được ngay sau cơn đột quỵ là yếu tố rất quan trọng giúp cô ấy bình phục được như hiện tại.

Chúng tôi chân thành cảm ơn sự chăm sóc, điều trị tuyệt vời và tận tâm của các bạn.

HFH Testimonial Client Avatar
1
HFH Testimonial Job Title
Robert P. Summers
HFH Testimonial Client Name
Robert P. Summers
HFH Testimonial date