Chương Trình Kiểm Tra Tim Mạch

Chọn gói khám sức khỏe
Các lựa chọn bổ sung
Giá
₫ 750.000
Tiết Kiệm
0%
Giá Ưu Đãi
₫ 750.000
Giá
₫ 1.100.000
Tiết Kiệm
0%
Giá Ưu Đãi
₫ 1.100.000
Giá
₫ 530.000
Tiết Kiệm
0%
Giá Ưu Đãi
₫ 530.000

Tổng Hợp

Giá Niêm Yết

₫ 3.990.000
Tiết Kiệm
0%
Giá Ưu Đãi
₫ 3.990.000

Chương Trình Kiểm Tra Tim Mạch

Tổng Cộng

Giá Ưu Đãi
₫ 3.990.000