Chương trình khám sức khỏe xin cấp phép lao động | Bệnh viện Việt Pháp
Chọn gói khám sức khỏe

Tổng Hợp

Giá Niêm Yết

₫ 2.530.000
Tiết Kiệm
0%
Giá Ưu Đãi
₫ 2.530.000

Tổng Cộng

Giá Ưu Đãi
₫ 2.530.000