H Plus Membership

Chọn gói khám sức khỏe

Tổng Hợp

Giá Niêm Yết

₫ 18.515.000
Tiết Kiệm
5%
Giá Ưu Đãi
₫ 17.589.250

H Plus Membership

Tổng Cộng

Giá Ưu Đãi
₫ 17.589.250