Gói thành viên H Plus

Chọn gói khám sức khỏe

Tổng Hợp

Giá Niêm Yết

₫ 7.900.000
Tiết Kiệm
0%
Giá Ưu Đãi
₫ 7.567.000

Gói thành viên H Plus

Tổng Cộng

Giá Ưu Đãi
₫ 7.567.000