daw

Lớp Học Tiền Sản

Là một phần của chương trình chăm sóc sản phụ, Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội tổ chức các khóa học tiền sản thường xuyên. Trong các khóa học này, nữ hộ sinh của bệnh viện chia sẻ kinh nghiệm và cung cấp kiến thức trước và sau sinh cho phụ nữ mang thai.

Các khóa học được cung cấp miễn phí và dành riêng cho sản phụ đã đăng ký gói thai sản, gói sinh đẻ cùng chồng mình.

Bác sĩ sản khoa của bệnh viện cho biết phụ nữ mang thai nên ghi danh vào các khóa học này khoảng 2 tháng trước khi sinh. 

Tải Brochure

Tải tờ rơi thai sản

Để biết thêm chi tiết về chương trình Thai sản & Sinh trọn gói, quý khách có thể tải tài liệu tại đây.

Tải Brochure