Chương Trình Kiểm Tra Thể Lực

Chọn gói khám sức khỏe
Các lựa chọn bổ sung
Giá
₫ 787.000
Tiết Kiệm
0%
Giá Ưu Đãi
₫ 787.000
Giá
₫ 1.333.000
Tiết Kiệm
0%
Giá Ưu Đãi
₫ 1.333.000

Tổng Hợp

Giá Niêm Yết

₫ 5.590.000
Tiết Kiệm
0%
Giá Ưu Đãi
₫ 5.590.000

Chương Trình Kiểm Tra Thể Lực

Tổng Cộng

Giá Ưu Đãi
₫ 5.590.000