1

Tin Tức

Hội thảo khoa học Việt-Pháp về: “Rối loạn trầm cảm và các phương pháp can thiệp”

Ngày 04/11 vừa qua, Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội phối hợp với Bệnh viện tâm thần Hà nội đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học chủ đề: “Rối loạn trầm cảm và các phương pháp can thiệp” với sự tham gia của gần 150 chuyên gia tâm lý lâm sàng và tâm thần học người Việt Nam và nước ngoài.

Xem thêm