Tin Tức và Sự Kiện | Bệnh viện Việt Pháp
1

Tin Tức

Hội viên H Plus Baby care: Đổi lịch tiêm vắc xin sởi cho trẻ vào 9 tháng tuổi và nhắc lại vào 15 tháng tuổi

Theo khuyến cáo của chương trình tiêm chủng quốc gia cho việc phòng chống dịch sởi (Công văn số 94/SYT-NVY ngày 21/6/2018), để phòng bệnh sởi, tất cả các trẻ sẽ được tiêm vắc xin phòng bệnh sởi-quai bị-rubella vào 9 tháng tuổi và tiêm mũi nhắc lại vào 15 tháng tuổi. Theo đó, Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội sẽ điều chỉnh lịch tiêm chủng dành cho trẻ từ 0-24 tháng tuổi trong khuôn khổ quyền lợi chương trình H Plus Babycare, đồng thời cung cấp thêm một mũi vắc xin sởi-quai bị-rubella cho các trẻ hiện đang có thẻ hội viên H Plus Baby care mà không thu thêm bất kỳ khoản phí nào. Xem thêm