Chương Trình Kiểm Tra Tim Mạch

Chọn gói khám sức khỏe
Các lựa chọn bổ sung
Giá
₫ 787.000
Tiết Kiệm
0%
Giá Ưu Đãi
₫ 787.000
Giá
₫ 1.155.000
Tiết Kiệm
0%
Giá Ưu Đãi
₫ 1.155.000
Giá
₫ 530.000
Tiết Kiệm
0%
Giá Ưu Đãi
₫ 530.000

Tổng Hợp

Giá Niêm Yết

₫ 4.200.000
Tiết Kiệm
0%
Giá Ưu Đãi
₫ 3.990.000

Chương Trình Kiểm Tra Tim Mạch

Tổng Cộng

Giá Ưu Đãi
₫ 3.990.000