...

Quản lý chất lượng


Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội bắt đầu xây dựng Hệ thống Quản lý Chất lượng phù hợp với yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc tế ISO 9000 từ giữa những năm 2000. Đây là thời điểm Bệnh viện vừa phục hồi hoạt động sau đại dịch SARS. Đến năm 2007, Hệ thống Quản lý Chất lượng của chúng tôi đã được đánh giá và chính thức công nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 9000.
 

Cho đến nay, các hoạt động quản lý chất lượng luôn được chúng tôi duy trì và không ngừng cải tiến nhằm đáp ứng các nhu cầu mới về chính sách phát triển, môi trường kinh doanh cũng như đòi hỏi ngày càng cao và đa dạng của khách hàng. Do vậy, hệ thống quản lý chất lượng của chúng tôi nhận được sự đánh giá cao của đơn vị chứng nhận hợp chuẩn và liên tục được tái chứng nhận phù hợp trong các chu kỳ tiếp theo vào năm 2010 và các năm sau đó.
 
Ngoài ra, do nhu cầu nội tại về phát triển tổ chức cũng như nhằm không ngừng đáp ứng và nâng cao hơn nữa sự hài lòng của khách hàng, Bệnh viện đã tiến hành vận dụng phương pháp Lean Six Sigma. Đây là một phương pháp cải tiến hàng đầu hiện nay trên thế giới. Sau thực hiện một số dự án Lean Six Sigma với sự hợp tác của các chuyên gia cải tiến quốc tế và trong nước, kết quả thu được là hết sức tích cực. Chúng tôi đã thành công trong việc cải tiến hiệu suất các quá trình do sắp xếp lại hoặc thay đổi các bước công việc, loại bỏ các yếu tố gây lãng phí hoặc sai lỗi, tăng thêm các bước mang lại giá trị gia tăng cho khách hàng, giảm thời gian chờ đợi, v.v..
                                             
 
Các dự án Lean Six Sigma giúp nâng cao hiệu quả và tinh thần làm việc của nhân viên, cắt giảm chi phí và từ đó nâng cao sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ của Bệnh viện. Năm 2012, một trong các dự án Lean Six Sigma của chúng tôi đã được đánh giá cao của các học giả và đơn vị tham gia Hội nghị Quản lý Bệnh viện Châu Á và mang về cho Bệnh viện giải thưởng xuất sắc ở hạng mục “Bệnh viện Cải tiến Tốt nhất”.
 
Có thể nói Lean Six Sigma đã củng cố vị trí thiết yếu của hoạt động cải tiến chất lượng trong văn hóa doanh nghiệp của Bệnh viện. Với nền tảng vốn có và những nỗ lực không mệt mỏi của Ban lãnh đạo và toàn thể nhân viên Bệnh viện, chúng tôi vẫn đang tiếp tục thực hiện các dự án cải tiến mới nhằm không ngừng nâng cao chất lượng của dịch vụ y tế tiêu chuẩn quốc tế theo mô hình bệnh viện – khách sạn nhằm duy trì sự thỏa mãn của khách hàng và đảm bảo môi trường làm việc hiện đại cho toàn thể nhân viên Bệnh viện.
 
                                             
 
 
Make an appointment Trung Hoa clinic EMERCENCY