HFH ra mắt chương trình thẻ hội viên H Plus mới | Bệnh viện Việt Pháp