Chương trình Kiểm tra thể lực

Chọn gói khám sức khỏe
Các lựa chọn bổ sung
Giá
₫ 787.000
Tiết Kiệm
0%
Giá Ưu Đãi
₫ 787.000
Giá
₫ 1.333.000
Tiết Kiệm
0%
Giá Ưu Đãi
₫ 1.333.000

Tổng Hợp

Giá Niêm Yết

₫ 5.880.000
Tiết Kiệm
0
Giá Ưu Đãi
₫ 5.880.000

Chương trình Kiểm tra thể lực

Tổng Cộng

Giá Ưu Đãi
₫ 5.880.000