Gói khám kiểm tra sức khỏe xin cấp phép lao động

Chọn gói khám sức khỏe

Tổng Hợp

Giá Niêm Yết

₫ 3.000.000
Tiết Kiệm
0
Giá Ưu Đãi
₫ 3.000.000

Gói khám kiểm tra sức khỏe xin cấp phép lao động

Tổng Cộng

Giá Ưu Đãi
₫ 3.000.000