...

Cận lâm sàng


Bệnh viện có các các đơn vị cận lâm sàng như:  

đảm bảo phục vụ bệnh nhân một cách thuận tiện và chất lượng.
EMERCENCY Make an appointment