...

Gây mê, hồi sức

Gây mê theo nghĩa truyền thống được hiểu là biện pháp làm mất đi cảm giác đau. Việc đó giúp bệnh nhân không bị căng thẳng và đau đớn trong khi phẫu thuật và thủ thuật. Khám gây mê là một yêu cầu bắt buộc trước mỗi cuộc phẫu thuật.

Tại Khoa Gây mê hồi sức, chúng tôi thực hiện hầu hết các loại gây mê cho phẫu thuật, hồi sức và cấp cứu. Gây tê ngoài màng cứng được chúng tôi đề xuất cho hầu hết các sản phụ trong quá trình chuyển dạ.

Đội ngũ các bác sĩ gây mê hồi sức của Bệnh viện cùng nhau xây dựng chương trình chống đau nhằm mục đích tìm ra các phương pháp giảm đau cần thiết trong quá trình nằm viện.

Gây mê, hồi sức
BS. Nguyễn Hữu Hoằng
Gây mê & Hồi sức

Bằng cấp chuyên môn: • Bác sỹ nội trú Gây mê hồi sức, Đại học Y Hà Nội

 • Bác sỹ Y khoa, Đại học Y Hải Phòng

 • Chứng chỉ cấp cứu chấn thương ban đầu

 • Chứng chỉ đào tạo Hồi sức nhi nâng cao (PALS) của Hiệp hội Tim Hoa Kỳ và Tổ chức Phẫu thuật Nụ cười.

 • Chứng chỉ chuyên sâu Gây mê Hồi sức tại Bệnh viện Đại học Quốc Gia Đài Loan


Kinh nghiệm chuyên môn: • 2008 – 2011: Bác sỹ nội trú Gây mê Hồi sức, Đại học Y Hà Nội & Bệnh viện Việt Đức.

 • Từ 2011 – 2014: Khoa Gây mê Hồi sức (Gây mê phẫu thuật Tim mạch – Lồng ngực, phẫu thuật chấn thương chỉnh hình, phẫu thuật thần kinh, ghép tạng, …), Bệnh viện Việt Đức.

 • Bác sỹ Nguyễn Hữu Hoằng làm việc tại Khoa Gây mê Hồi sức - Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội từ 1/12/2014.


ThS.BS CKI Nguyễn Ngọc Thọ
Gây mê & Hồi sức

Bằng cấp chuyên môn: • Bác sỹ Y khoa (bác sỹ đa khoa/ ngoại sản), Đại học Y Hà Nội

 • Thạc sỹ Gây mê Hồi sức, Đại học Y Hà Nội

 • Bác sỹ nội trú tại Bệnh viện Đại học Tour, Pháp.


Kinh nghiệm chuyên môn: • 1990 – 2002: Bác sỹ Khoa Gây mê Hồi sức, Bệnh viện Việt Đức Hà Nội.

 • Từ 2002 đến nay, Bác sỹ Gây mê Hồi sức/ Trưởng khoa Chăm sóc tích cực của Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội.

 • Hiện nay, Bác sỹ Nguyễn Ngọc Thọ là ủy viên Ban chấp hành Hội gây mê Hồi sức Việt Nam/ Phụ trách Thông tin


ThS.BS. Lê Viết Vui
Gây mê, hồi sức

Bằng cấp chuyên môn • Bác sỹ Y khoa về điều trị bệnh, Viện Y Sechenov First Moscow, Nga

 • Thạc sỹ Gây mê Hồi sức

 • Khóa đào tạo về Gây mê Hồi sức tại Khoa Gây mê & Hồi sức, Bệnh viện Việt Đức.

 • Học tập về Gây mê & Hồi sức phẫu thuật tại Bệnh viện Robert Debré, Hospital University Center of Reims, Pháp.


Kinh nghiệm chuyên môn • 13 năm kinh nghiệm làm việc tại Khoa Gây mê Hồi sức, Bệnh viện Khu vực 1, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 • Bác sỹ Lê Viết Vui làm việc tại Bệnh viện Việt Pháp Hà nội từ năm 2000. Hiện nay, BS. Lê Viết Vui là bác sỹ Gây mê & Phó Trưởng Khoa Gây mê Hồi sức của Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội


ThS.BS. Vũ Thị Thu Giang
Gây mê, hồi sức

Bằng cấp chuyên môn • Bác sỹ Y khoa (Bác sỹ đa khoa), Đại học Y Hà Nội.

 • Thạc sỹ Y khoa, Đại học Y Hà Nội

 • Chứng nhận Đào tạo chuyên ngành tại Bệnh viện Hautepierre, Pháp.

 • Bác sỹ nội trú tại Bệnh viện Việt Đức.

 • Chứng nhận đào tạo Formation Specialize approfondie, Lyon Academic 1, Pháp.


Kinh nghiệm chuyên môn • 2000: Bác sỹ Gây mê Hồi sức, Phòng mổ cấp cứu, Bệnh viện Việt Đức.

 • 2003: Bác sỹ Gây mê Hồi sức, Phòng mổ tim mạch, Bệnh viện Việt Đức.

 • 2002: Giáo viên giảng dạy tại Đại học Y Hà Nội

 • 2007 - Hiện nay: Bác sỹ Gây mê tại Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội.


Make an appointment Trung Hoa clinic EMERCENCY