...

Quy định


Nội trú tổng hợp

Khách đến thăm không được quá 2 người mỗi lần thăm. Người thân không được ở lại phòng bệnh qua đêm (trừ trường hợp được phép của bác sỹ điều trị. Và khi đó, phí lưu viện của người ở lại sẽ được tính vào hóa đơn của bạn.  Vui lòng không mang hoa vào trong phòng bệnh để đảm bảo vệ sinh môi trường trong phòng bệnh.  

Nội trú Nhi

Bố hoặc mẹ (không được phép cả hai) có thể ở lại qua đêm với cháu bé. Khi đó, bữa ăn cho phụ huynh được Bệnh viện phục vụ miễn phí.  Khách thăm không được ở lại qua đêm và tối đa 2 người mỗi vào thăm bệnh nhân.  Vì lý do an toàn và tránh lây nhiễm, xin vui lòng không sang phòng bệnh khác trong thời gian con bạn lưu viện.  
Khoa Sản
 
Tối đa 2 khách thăm cho mỗi sản phụ. Người thân không được ở lại phòng bệnh qua đêm (trừ trường hợp được phép của bác sỹ điều trị. Và khi đó, phí lưu viện của người ở lại sẽ được tính vào hóa đơn của bạn.  Vui lòng không mang hoa vào trong phòng bệnh để đảm bảo vệ sinh môi trường trong phòng bệnh.  

Khu Điều trị tích cực
 
Khách thăm bệnh nhân tại Khu Chăm sóc tích cực cần báo cho nhân viên điều dưỡng và chỉ 01 người được phép vào thăm. Trẻ em không được vào Khu Chăm sóc tích cực.
Make an appointment Trung Hoa clinic EMERCENCY