...

Khám chứng nhận sức khỏe cho lao động nước ngoài


Bệnh viện thực hiện khám sức khỏe và cấp Giấy chứng nhận sức khỏe cho người lao động nước ngoài tại Việt Nam. Giá trọn gói dưới đây là chương trình trọn gói tiêu chuẩn thực hiện theo yêu cầu của Bộ Y Tế đối với cá nhân hoặc công ty để xin cấp Giấy phép lao động.
Chương trình tiêu chuẩn
 
Giá trọn gói: 2.530.000 đồng (Đã bao gồm thuế GTGT)

-  Khi đi khám, quý khách vui lòng mang theo hộ chiếu và 02 ảnh (4x6). 

 
-  Các quyền lợi khác được áp dụng: 

  •  Giảm giá 5% cho dịch vụ khám bệnh
  •  Giảm giá 5% cho dịch vụ xét nghiệm máu khác
  •  Giảm giá 5% cho dịch vụ Chẩn đoán hình ảnh

Đối với khách hàng có nhu cầu khám chứng nhận sức khỏe xin cấp phép lao động tại Việt nam kết hợp khám sức khỏe định kỳ, vui lòng xem: CHƯƠNG TRÌNH MỞ RỘNG

Make an appointment Trung Hoa clinic EMERCENCY